Bezpieczne ferie

SCIEZKA ROWEROWA

W trakcie ferii zimowych 2015 strażnicy miejscy prowadzili na terenie Częstochowy działania zmierzające do zapewnienia dzieciom i młodzieży spokoju i bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

W ramach realizacji corocznej akcji „Bezpieczne Ferie” od 02.02.2015 do 15.02.2015r. Straż Miejska objęła nadzorem w szczególności: rejon Lodowiska MOSIR przy ul. Boya-Żeleńskiego, rejon Sztucznego Lodowiska na Placu Biegańskiego, rejon parków: Staszica i 3-go Maja ze zlokalizowanymi tam placami zabaw; osiedlowy plac zabaw SM Lisiniec przy ul. Wręczyckiej, rejon parku 1000-lecia ze zlokalizowanym tam placem zabaw; rejon al. Promenada im. Niemena ze zlokalizowanymi tam placami zabaw; rejon Amfiteatru i skate parku przy Promenadzie, park osiedlowy jednostki „B” SM Północ przy ul. Bacewicz, park osiedlowy „Parkitka” oraz Pasaż Stasieckiego, zbiorniki wodne Bałtyk, Adriatyk, skate park – przy ul. Orkana , orlik przy – ul. Orkana, rejon MDK przy ul. Łukasińskiego, rejony dworców autobusowych i kolejowych oraz inne miejsca przebywania dzieci i młodzieży m.in.: rejony osiedlowych placów zabaw, placówek oświatowych oraz ogólnodostępnych obiektów sportowych przy szkołach.

Strażnicy miejscy w omawianym okresie dokonali: 435 kontroli miejsc częstego przebywania młodzieży, 58 kontroli miejsc gromadzenia się subkultur, 107 kontroli placów zabaw, 242 kontroli rejonów szkół, 262 kontrole miejsc, w których obowiązuje zakaz palenia papierosów, 308 kontroli miejsc zagrożonych przestępczością, 178 kontroli placów, skwerów, parków, miejsc rekreacji, 1 kontroli rejonu imprez masowych, festynów , 1 kontroli rejonów imprez sportowych, 25 kontroli rejonu lodowisk, 80 kontroli rejonów dworców PKP, PKS.

Ponadto strażnicy miejscy podczas wykonywania czynności ujawnili 6 spraw z udziałem nieletnich, w których doszło do naruszenia prawa. Informację przekazano Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Miejskiej Policji.