Bezpieczne żniwa

Bezpieczne żniwa 2018 to akcja, która ma przypomnieć rolnikom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas żniw. Wprawdzie KRUS odnotowuje coroczny spadek wypadków ale i tak w zeszłym roku, w rolnictwie za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano około 17 tys. zdarzeń. Dlatego policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywania prac polowych i radzą jak uniknąć zagrożeń. Aktywnie w działaniach prewencyjnych współuczestniczy także KRUS. Mówi dyrektor częstochowskiego KRUS Piotr Dobosz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/1-bezpieczne-zniwa.mp3]

Z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych w gospodarstwach rolnych warto tez pamiętać o grupowym ubezpieczeniu NNW. Obejmuje ono wyłącznie dzieci rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/2-bezpieczne-zniwa.mp3]

W I kwartale 2018 r. w skali ogólnopolskiej zgłoszono do KRUS prawie 4 tys. zdarzeń wypadkowych. To około 1200 mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Najwięcej wypadków powodujących uszczerbki na zdrowiu odnotowano w grupach: „upadek osób”, „pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn” oraz „uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta”.

PNP