Bezpieczni Krwiodawcy i personel w centrach krwiodawstwa

 

Oddawanie krwi jest procesem bezpiecznym. Na wszystkich etapach używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym dawcy nie grozi zakażenie czynnikami chorobotwórczymi. Oddawanie krwi nie szkodzi również zdrowiu. Krwiodawcy dobrze o tym wiedzą. Dla ich bezpieczeństwa, a także dla bezpieczeństwa personelu i Dawców, w centrach krwiodawstwa wprowadzono dodatkowe procedury ochronne. Wprowadzono wstępną kwalifikację. Każdy Dawca przed wejściem do budynku ma dokonywany pomiar temperatury, jak i również każdy z Dawców wypełnia skróconą wersję ankiety, w której informuje, czy był ostatnio za granicą, czy miał kontakt z kimś, kto jest objęty kwarantanną lub z kimś, kto jest zakażony SARS-CoV-2. Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z pytań wyklucza możliwość oddania krwi. Wprowadzono obowiązkową dezynfekcję rąk, ograniczono też liczbę osób, które jednocześnie mogą przebywać w budynku centrum krwiodawstwa.

źródło: www.gov.pl