Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w siedmiu miejscowościach w woj. śląskim

źródło fot.: GDDKiA Katowice

W siedmiu miejscowościach województwa śląskiego podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Całość inwestycji powinna zostać wykonana w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia przekazania terenu. Realizacja tej i przygotowywanych kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

Zakres inwestycji
W skład inwestycji wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej i projektu docelowej organizacji ruchu, wykonanie robót budowlanych i montażowych sygnalizacji świetlnej oraz dedykowanego oświetlenia. Tam, gdzie to zasadne, powstaną też chodniki prowadzące do przejść dla pieszych. Dwie sygnalizacje powstaną na DK46 w Lelowie, cztery na DK78: w Zawierciu-Kromołowie, Lgocie Murowanej, Kroczycach, Gołuchowicach, po jednej na DK86 w Kuźnicy Podleśnej oraz na DK94 w Czeladzi.
Inwestycje poprawiające poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) zostaną zrealizowane w dziewięciu lokalizacjach:
– na skrzyżowaniu DK46 z ul. Szczekocińską w Lelowie,
– na DK46 w Lelowie w 229 kilometrze i 973 metrze drogi,
– na DK78 w Zawierciu-Kromołowie w 125 kilometrze i 190 metrze drogi,
– na DK78 w Lgocie Murowanej w 134 kilometrze i 204 metrze drogi,
– na DK78 w Kroczycach w 136 kilometrze i 418 metrze drogi oraz 136 kilometrze i 439 metrze drogi,
– na DK78 w Gołuchowicach w 140 kilometrze i 17 metrze drogi,
– na DK86 w Kuźnicy Podleśnej w 3 kilometrze i 395 metrze drogi,
– na DK94 w Czeladzi w 16 kilometrze i 350 metrze drogi.

Cel
Budowa sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych to kolejne działanie na rzecz poprawy BRD. Sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach oraz sygnalizacje ostrzegawcze umożliwią pieszym bezpieczne i bardziej komfortowe przekraczanie jezdni. Widoczność na przejściach i w ich otoczeniu zwiększy się dzięki wykonaniu dedykowanego dla przejść oświetlenia ulicznego. Umożliwi to również wcześniejszą reakcję kierowców na sytuację na drodze.
Budowa sygnalizacji świetlnych to skuteczne i efektywne rozwiązanie z zakresu inżynierii drogowej, znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu – szczególnie w grupie najbardziej narażonych na poważne skutki zdarzeń drogowych, niechronionych użytkowników dróg – pieszych.
Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących drogach.

Program
Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.

Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w PBDK, pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

źródło: GDDKiA w Katowicach