Bezpłatna terapia sensoryczna

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zaprasza rodziców i opiekunów dzieci którzy chcą skorzystać z bezpłatnej terapii Sensorycznej na I spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 17 marca o godzinie 17.00 w Częstochowskim Centrum przy ul Focha 71.
Rehabilitacja prowadzona będzie wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów, każdemu z zakwalifikowanych dzieci w ciągu roku zapewnionych zostanie 192 godziny bezpłatnej rehabilitacji , w tym dwie godziny diagnozy. Liczba dzieci przewidziana do terapii Si na rok 2017 to 15 osób. Na spotkanie rekrutacyjne należy zabrać orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną) lub opinie o wczesnym wspomaganiu.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 509381391