Bezpłatne badania pod kątem autyzmu

Fundacja PRIMO DIAGNOSIS zachęca rodziców do wypełnienia ankiety służącej do oceny ryzyka zaburzeń autystycznych. Badania mają z jednej strony określić epidemiologię tego zjawiska na terenie naszej gminy, a z drugiej zdiagnozować grupę dzieci podwyższonego ryzyka. Badania wspiera częstochowski magistrat. Mówi Włodzimierz Tutaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/1-badania-autyzm.mp3]

Sytuacja osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu jest w Polsce wciąż bardzo trudna. W dalszym ciągu istnieje wiele stereotypów, jeśli chodzi o postrzeganie autyzmu, choć sytuacja w stosunku do tego, co było jeszcze kilka lat temu uległa poprawie. Mówi Hanna Iwańczak z Zespołu Szkół Specjalnych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/2-badania-autyzm.mp3]

Według danych Autism Europe ok. 5 mln osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem. W Stanach Zjednoczonych podaje się, że jedno na 68 urodzonych dzieci jest dotkniętych tym rodzajem niepełnosprawności. W Polsce nie ma dokładnych danych dotyczących schorzenia. Szacuje się, że u nas osób tych może być co najmniej 60 tysięcy.

PNP