Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Częstochowy

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Częstochowy

źródło fot.: BP KEP

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała Częstochowie 364 tys. jednorazowych maseczek medycznych. Dystrybucja produktu wśród mieszkańców rozpocznie się 26 kwietnia i trwać będzie do wyczerpania zapasów.

Jedną z planowanych dostaw odebrał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego częstochowskiego magistratu. Jak tłumaczy naczelnik Rafał Kusal – zasady rozdziału maseczek nie są określone. W ich rozdysponowaniu mają za to pomóc instytucje miejskie, kościelne czy służby mundurowe:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_bezplatne_Kusal_23_04_2021.mp3]

Według informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do Częstochowy może trafić nawet 850 tys. maseczek – średnio 4 na jednego mieszkańca:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_bezplatne_Kusal_23_04_2021.mp3]

Udział w dystrybucji jednorazowych maseczek ochronnych będzie miała również Kuria Metropolitalna w Częstochowie. Więcej na ten temat mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/3_bezplatne_Bakalarz_23_04_2021.mp3]

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemicznego noszenie maseczek w polskiej przestrzeni publicznej jest obowiązkowe.

ABK