Bezpłatne porady prawne w Żarkach

paragraf1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach organizuje w miesiącach marzec, kwiecień i maj bezpłatne porady prawne i psychologiczne w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Dyżury prawnika odbędą się 12 marca od godz. 8.00.  Bezpłatnych porad udziela Aleksandra Maślankiewicz.
Dyżury psychologa odbędą się w dniach 10 kwietnia oraz 08 maja od godz. 9.00. Bezpłatnych porad udziela Katarzyna Jasińska.
Spotkania odbędą się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach, ul. Myszkowska 28.
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań z koordynatorem projektu Eweliną Polak pod nr tel. 34 3130085 wew. 27.