Bezpłatne ubezpieczenie dla dzieci w KRUS

KRUS podjął decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. O tym, kto może skorzystać z ubezpieczenia mówi Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_informacje_20_01.mp3]

Darmowe ubezpieczenie dzieci rolników znajduje pełną akceptację Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_czas_20_01.mp3]

Kiedy dziecko ulegnie wypadkowi, potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w KRUS lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym. A gdzie trzeba się zgłosić w razie wypadku dziecka?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_zgloszenia_20_01.mp3]

Pomoc w wypełnianiu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Zakres ubezpieczenia i formularz zgłoszenia dostępne są w internecie.