Bezpłatny odbiór liści dla mieszkańców Częstochowy

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłosiło harmonogram bezpłatnego odbioru liści dla mieszkańców miasta.

Akcja ma charakter jednorazowy, sezonowy i dotyczy wyłącznie liści, które należy zebrać do worków, a następnie wystawić przed posesje w przeddzień odbioru. O szczegółach mówi Łukasz Kot, dyrektor ds. usług zewnętrznych Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/Bezplatny_odbior_lisci_Lukasz_Kot.mp3]

Harmonogram akcji odbioru liści z nieruchomości jednorodzinnych/siedzib firm:

Błeszno 17.11.2018 (sobota)

Częstochówka-Parkitka 17.11.2018
Grabówka 17.11.2018
Dźbów 17.11.2018
Stradom 17.11.2018

Podjasnogórska 22.11.2018 (czwartek)
Śródmieście 22.11.2018
Trzech Wieszczów 22.11.2018

Kiedrzyn 23.11.2018 (piątek)

Ostatni Grosz 24.11.2018 (sobota)
Wrzosowiak 24.11.2018
Raków 24.11.2018
Gnaszyn Kawodrza 24.11.2018
Lisiniec 24.11.2018
Wyczerpy Aniołów 24.11.2018
Mirów 24.11.2018
Zawodzie Dąbie 24.11.2018

Tysiąclecie 27.11.2018 (wtorek)

Północ 28.11.2018 (środa)
Stare Miasto 28.11.2018

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Częstochowy właściciele nieruchomości, zamieszkałych i niezamieszkałych, zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku. Odpady nie powinny zalegać na posesji i powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach.

Odpady zielone mieszkaniec winien wykorzystywać we własnym zakresie bądź przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonujących czasowo w wyznaczonych do tego miejscach (w skrócie TPSZOZ), ewentualnie do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina informuje na bieżąco.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Częstochowy dla odpadów zielonych jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych należąca do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.

Informacje o gospodarce odpadami i selektywnej zbiórce na stronie CzPK: http://edu.czpk.czest.pl/start.html

Zdjęcie: flickr.com / André Pester