Bezrobocie spada

pup urzad pracy

Częstochowski rynek pracy poprawia się – do takiego wniosku doszedł Powiatowy Urząd Pracy, który w czerwcu tego roku dostrzegł kolejną już poprawę sytuacji bezrobocia w mieście.

O dynamice zmian w liczbie bezrobotnych informowano wielokrotnie. Rzadko jednak mówiono o niej w kontekście tendencji spadkowej. Okazuje się, że bezrobocie może spadać. Jak twierdzi, Powiatowy Urząd Pracy, dynamicznie.

Statystyki nie kłamią. Liczby na koniec czerwca wskazały ilość osób zarejestrowanych mniejszą niż w maju o siedem procent. Spoglądając na ubiegły rok, czerwiec 2014 odnotował o 23 % bezrobotnych więcej niż czerwiec 2015. W stosunku do ubiegłego roku, liczba osób pozostających bez pracy jest mniejsza o ponad 3 tysiące osób.

Spadek liczby bezrobotnych przekłada się też na zmniejszenie stopy bezrobocia, która na dzień 31 maja br. wyniosła 10,4%.

By nie uznać suchych statystyk za puste słowa, Urząd Pracy podkreśla, że w minionych sześciu miesiącach bieżącego roku, prawie 4 tysiące bezrobotnych mieszkańców Częstochowy podjęło pracę. Wzrosła także liczba osób objętych aktywizacją zawodową.

Pozostaje mieć nadzieję, że przytoczona „numerologia” okaże się dla częstochowian faktycznie dobrą przesłanką.

sw