Bezrobocie w Częstochowie idzie w dół

PUP-Częstochowa

Według statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne na koniec sierpnia 2015 r. wynosiła 16 313 osób. Oznacza to spadek o 644 osoby w porównaniu do lipca br. oraz o 5 380 w odniesieniu do analogicznego okresu rok temu. W mieście Częstochowa na koniec sierpnia 2015 r. bez etatu pozostawało 9 859 mieszkańców (9,5 %), co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 344 osoby (3,4 %) w stosunku do lipca br. aż o 3 432 osoby (25,8 %) w porównaniu do sierpnia 2014 r. Nieco gorzej sytuacja wygląda w powiecie częstochowskim, gdzie bez pracy na koniec sierpnia pozostawało 6 454 osób i choć liczba ta zmniejszyła się o 300 bezrobotnych (4,4 %) w stosunku do lipca, to stopa bezrobocia w powiecie wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – 15,6 %. Dla porównania stopa bezrobocia w Polsce kształtuje się na poziomie – 10,1 %, a w województwie śląskim – 8,6 % mieszkańców. W sierpniu pracodawcy zgłosili do PUP 898 ofert pracy, czyli o 191 więcej niż miesiąc wcześniej. Oczywiście do tych danych statystycznych trzeba podchodzić z rezerwą, ponieważ w okresie wakacyjnym zawsze łatwiej o zatrudnienie. Wiele osób znajduje wtedy pracę sezonową. przez co słupki bezrobocia idą w dół.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie