Biskup Długosz przechodzi na emeryturę

19-01-2015-Zawiercie-Koncert-Bpa-Antoniego-Długosza-3-720x477

Bp Antoni Długosz zwany też biskupem od dzieci przechodzi na emeryturę. Starałem się być dziadkiem dzieci, by ich rodzicom pomagać w formacji religijnej – mówi bp Antoni Długosz, który wyznaje, że w posługiwaniu biskupim wypełnia wezwanie Pana Jezusa „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Dnia 7 maja Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Długosza z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

Ksiądz Biskup Antoni Długosz w swej długoletniej posłudze i pracy dla społeczeństwa wyróżniał się działalnością katechetyczną, dydaktyczną, naukową, społeczną oraz publicystyczno-medialną. Ustawicznie pogłębiał wiedzę, którą wciąż przekłada na rozwój, programowanie i realizowanie modelu edukacji i wychowania opartego na tożsamości chrześcijańskiej, patriotyzmie, profilaktyce uzależnień i zagrożeń bezpieczeństwa oraz na kształtowaniu wrażliwości na los drugiego człowieka.

– Staram się jako katecheta realizować ważne wyzwanie Pana Jezusa skierowane do apostołów i do nas. Dlatego też poprzez posługę dla dzieci zostałem nazwany biskupem od dzieci, z czego się niezmiernie cieszę – mówi bp Antoni Długosz.

Pełniąc posługę parafialną w diecezji częstochowskiej, wspierał również katechetów, prowadząc spotkania konsultacyjne, wykłady i wizytacje oraz organizując dni skupienia, kursy i sympozja. Z potrzeby niesienia pomocy młodym osobom podjął się pełnienia posługi i funkcji duszpasterza Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci oraz duszpasterza Ochotniczych Hufców Pracy (1999-2006). W 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu. Bp Długosz za dewizę posługiwania przyjął słowo – służyć. W 2007 r. za to, że służy z radością został Kawalerem Orderu Uśmiechu, co jest międzynarodowym odznaczeniem przyznawanym osobom, których działania przynoszą dzieciom radość.

Źródło: info: episkopat.pl