Budowa ronda w dzielnicy Dźbów dobiegła końca

zdjęcie (24)

Przebudowa skrzyżowania zwykłego ul. Powstańców Warszawy z ulicami Gościnną i Leśną oraz z drogą dojazdową do parkingów przy Szkole Podstawowej nr 52 (dzielnica Dźbów) na małe rondo dobiegła końca.
Projekt objął m.in. przebudowę dwóch zatok autobusowych, przejść dla pieszych, budowę chodników w rejonie ronda, ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych. W związku z przebudową części drogowej przebudowane zostały w niezbędnym zakresie urządzenia elektroenergetyczne, telekomunikacyjne. Projekt uwzględnił również przebudowę i wykonanie oświetlenia i odwodnienia. W ramach inwestycji usunięto kolidującą zieleń oraz nasadzono nową roślinność.

Całkowita wartość projektu wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 2 975 190,70 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 2 434 801,60 zł.

zdjęcie (10) zdjęcie (14) zdjęcie (18) zdjęcie (19) zdjęcie (20) zdjęcie (21) zdjęcie (22) zdjęcie (24) zdjęcie (25) zdjęcie (26) zdjęcie (30) zdjęcie (31) zdjęcie (32)