Budżet obywatelski 2017

foto (400x315)

Idea budżetu obywatelskiego wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem w naszym mieście. Do tegorocznej edycji programu mieszkańcy Częstochowy złożyli ponad 600 propozycji, między innymi na budowę nowych placów zabaw oraz aktywności ruchowej, ścieżek rowerowych i wiele innych z obszaru sportu, kultury, zdrowia, edukacji, komunikacji i infrastruktury miejskiej. Na liście pomysłów znalazły się również zadania związane z promocją opieki zastępczej dla dzieci i poszukiwaniem rodzin które mogłyby zaangażować się w to dzieło. Etap składania propozycji zakończył się pierwszego sierpnia. Teraz po przejściu wstępnej weryfikacji formalno – prawnej wnioski zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, a te które osiągnął największą liczbę głosów trafią do realizacji w 2017 roku. Na tegoroczną edycję programu przeznaczono 6 661 679 zł. Było to możliwe dzięki uchwalonej zmianie zakładającej, że kwota budżetu obywatelskiego na dany rok nie może być mniejsza niż ubiegłoroczna. Informacje dotyczące założeń inicjatywy, wykaz pomysłów na które można głosować oraz szczegóły dotyczące samego głosowania, są dostępne na stronie internetowej: www.konsultacje.czestochowa.pl.

MT