Casting na… wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży

DZIECI-640x314

Coraz bliżej wakacje, różne placówki i instytucje organizują więc rozmaite kolonie, pół-kolonie, obozy i inne formy letniego wypoczynku skierowane do dzieci i młodzieży. Potrzeba tych, którzy w odpowiedni sposób będą sprawować nad nimi opiekę, a więc wychowawców, którzy przejdą odpowiedni kurs, tłumaczy Teresa Szynik – szkoląca przyszłych opiekunów: Kurs na wychowawców wypoczynku odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. To reguluje pracę wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także kierownika wypoczynku. 

Wymagania od kandydatów są wyjątkowo proste do spełnienia, wylicza Szynik: Trzeba być osobą pełnoletnią, skończyć kurs. Kurs to 36 godzin dydaktycznych, w skład których wchodzą zajęcia m.in.: z pierwszej pomocy, metodyki pracy z dziećmi czy prawa drogowego. Trzeba donieść również zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego, które potwierdzi, że kandydat na opiekuna jest osobą niekaraną. 

Koszt kursu mieści się w granicy 200 złotych. W kursie nie mają obowiązku uczestniczyć osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne.