„Centrum usług dla osób starszych” w częstochowskiej Caritas

Osoby starsze, często osamotnione mogą liczyć na wsparcie i pomoc osób dobrej woli w wykonywaniu codziennych czynności.

To wszystko za sprawą projektu „Centrum usług dla osób starszych” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej od kwietnia do grudnia 2019 roku. O szczegółach opowiada Paulina Gradek z częstochowskiej Caritas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_PAULINA_GRADEK_03_10_2019.mp3]

Projekt jest również szansą dla osób starszych, które są w pełni sprawne i chcą włączyć się w wolontariat senioralny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/2_PAULINA_GRADEK_03_10_2019.mp3]

Jednak nie tylko osoby starsze mogą pomóc, ale również młodzież, która dysponuje wolnym czasem i chęcią, by uczynić coś dobrego dla innych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/3_PAULINA_GRADEK_03_10_2019.mp3]

Program „Centrum usług dla osób starszych” realizowany jest w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

AK