Charytatywny Maraton Zumby

W najbliższą sobotę, 18 marca, o godz. 16.00 na hali sportowej przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku odbędzie się Wielki Charytatywny Maraton Zumby dla Rafała Garbaciaka.

Wydarzenie wpisuje się w charytatywną kampanię „Rafał staje na nogi”. Maraton poprowadzi liczne grono instruktorów zumby. Podczas imprezy nie zabraknie dodatkowych atrakcji, a wśród nich m.in. kiermasze produktów i liczne konkursy z nagrodami zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Podczas maratonu zapraszamy do skosztowania pysznych domowych wypieków, które przygotują pracownicy Urzędu Miasta Radomska.

Organizatorami wydarzenia są: Hufiec ZHP Radomsko, Panaceum Fitness Club Radomsko oraz Miasto Radomsko.

Wstęp na maraton jest płatny:
20 zł – przy zakupie biletu od dnia 6 marca do dnia maratonu
10 zł – opłata dla dzieci oraz widowni

Rafał Garbaciak 18 października 2016 r. przeszedł rozległy udar niedokrwienny mózgu, w wyniku którego doznał niedowładu prawej strony ciała oraz nie mówi. Obecnie przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym i każdego dnia daje z siebie wszystko, aby stanąć na nogi. Do powrotu do normalności, oprócz jego woli walki, potrzebne są również środki finansowe na rehabilitację.

REGULAMIN WIELKIEGO CHARYTATYWNEGO MARATONU ZUMBY DLA RAFAŁA GARBACIAKA ” RAFAŁ STAJE NA NOGI”

1. Organizatorzy: Hufiec Radomsko, Panaceum Fitness Club, Miasto Radomsko

2. Miejsce i termin: 18 marca 2017 r. w godz. 16.00 – 20.00, Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4, ul. Św. Jadwigi Królowej nr 20 w Radomsku

3. Uczestnictwo w maratonie możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu. Wyjątek mogą stanowić zaproszeni goście, obsługa techniczna wydarzenia, przedstawiciele mediów sprawujących patronat medialny nad wydarzeniem oraz osoby wskazane przez organizatora.

4. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat, może uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoba taka może uczestniczyć w maratonie pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego.

5. Organizatorzy maratonu zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia zgodności danych osobowych uczestnika z danymi na liście zapisów.

6. Osoba uczestniczy w maratonie na własną odpowiedzialność i jest zobowiązana do dostosowania intensywności ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.

7. Organizatorzy maratonu nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestnika imprezy.

8. Cena wstępu na maraton nie uwzględnia ubezpieczenia.

9. Organizatorzy maratonu nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się maraton oraz w szatniach.

10. Użytkowanie sal i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach. Zniszczenie mienia spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.

11. Opłata za wstęp nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z ćwiczeń.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zarówno do odwołania wydarzenia z przyczyn losowych (w przypadku niewystarczającej liczby zapisanych osób) jak i do zmiany miejsca, w którym odbędzie się wydarzenie jeśli zajdzie taka konieczność.

13. Podczas maratonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji imprezy. Uczestnik maratonu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, internet, materiały reklamowe).

15. Podczas trwania maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe o jasnym spodzie (nie czarne)

16. Organizatorzy maratonu określają limit uczestniczących w nim osób.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakazu wstępu osobom niepożądanym bez podania uzasadnienia.

18. Wnosząc opłatę za wstęp uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.