”Chawerim Towim”

|

„Chawerim Towim – poznajmy się” – to nazwa projektu edukacyjnego realizowanego przez nauczycieli i uczniów z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie. O szczegółach mówi Sebastian Adamus:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/chawerim-towim.mp3]

Projekt będzie realizowany pod kierunkiem Adrianny Zawadzkiej i Sebastiana Adamusa. Nauczyciele ci, na co dzień prowadzą w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych plastyczne oraz fotograficzne koła zainteresowań. Są także pomysłodawcami wojewódzkiego konkursu „Paraolimpiada Fotograficzno-Plastyczna”, którego trzecia edycja będzie miała swój finał w lutym 2019 roku.

fot. Sebastian Adamus

PNP