Chór Collegium Cantorum nagrodzony w Hajnówce!

11108673_1004243402949429_4985225303753021855_n

Zakończył się tegoroczny, XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015″ w Białymstoku (19-24 maja 2015). Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Z sukcesem dla Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, który w kategorii chórów zawodowych zajął II miejsce. To cieszy tym bardziej, że chór z Częstochowy konkurował z chórami ze Wschodu, dla których muzyka cerkiewna jest muzyką bliską kulturowo.

Występy chórów oceniało jury w składzie: prof. Romuald Twardowski – przewodniczący, prof. Łesia Dyczko, Anatolij Kisielow, prof. Bożenna Sawicka, ks. Jerzy Szurbak, doc. Dymitr Dymitrow, dr Jewgienij Ustinskow. Zespoły oceniano w następujących kategoriach: chóry parafialne, amatorskie świeckie, dziecięco-młodzieżowe, uczelni muzycznych, chóry zawodowe. Nagrodzony w tej ostatniej kategorii Chór „Collegium Cantorum” pod dyrekcją Janusza Siadlaka uległ tylko – nagrodzonym I nagrodą ex aequo – Chórowi Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Julii Tkacz oraz Chórowi Kameralnemu Państwowej Filharmonii z Czelabińska (Rosja) pod dyr. Olgi Selezniewej.

Festiwal organizowany jest od 1982 r. Dotychczas wzięło w nim udział blisko 800. chórów z kilkudziesięciu krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii , Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

Jak piszą organizatorzy: „Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze. Festiwal realizowany jest w formule konkursowej z udziałem amatorskich i zawodowych chórów świata, w tym również czołówki chórów polskich. Uczestniczą w nim chóry bez względu na narodowość i wyznanie: katolicy, grekokatolicy, protestanci, prawosławni, staroobrzędowcy, a także muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Jego otwartość, prezentowana różnorodność repertuarowa i kulturowa — to przykład wzajemnego szacunku i tolerancji, potwierdzający ideę imprezy jako Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu.

oprac. AKM na podst. http://festiwal-hajnowka.pl/