„Ciepłe mieszkanie” – nowy program z dofinansowaniem?

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Częstochowy zbiera informacje o potencjalnym zainteresowaniu mieszkańców programem „Ciepłe Mieszkanie”, aby jak najlepiej przygotować się do podziału środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deklaracje mieszkańców Częstochowy pozwolą określić wielkość i zasady zaplanowanego dofinansowania. Jaki jest cel programu „Ciepłe Mieszkanie” wyjaśnia Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/1_CIEPLE_MIESZKANIE_12_08_2022.mp3]

Dodatkowo dofinansowane mogą zostać inwestycje w zakresie zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazowej w mieszkaniu. Ponadto przewidziano też dotacje do wymiany okien i drzwi. Kwota dofinansowania zależna będzie od dochodów właściciela lokalu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/2_CIEPLE_MIESZKANIE_12_08_2022.mp3]

Warunkiem uzyskania dotacji jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2025 r. W związku z zamiarem przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie” najlepiej kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska. Na stronie UM podane są numery telefonów do konkretnych osób, które zajmują się tym programem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/3_CIEPLE_MIESZKANIE_12_08_2022.mp3]

Wszystkie informacje od mieszkańców Częstochowy, którzy chcą zgłosić się do programu będą zbierane do 9 września 2022 r.