CKE podała wyniki tegorocznych matur!

84 procent maturzystów zdało tegoroczny egzamin dojrzałości – Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki tegorocznych matur.

Jak powiedział dyrektor CKE – Marcin Smolik – tegoroczne wyniki nie odbiegają od tych, z lat ubiegłych. Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów pokazują znaną już tendencję: „Język polski ogólny średni wynik – 61 procent, matematyka – 63 procent. Przedmioty się praktycznie zrównały, jeśli chodzi o te dwa przedmioty obowiązkowe – język polski i matematykę. Język angielski zdecydowanie lepiej – 78 procent – wynik średni. 83 procent w liceach, 72 w technikach. Ale stała zasada – technika, co do zasady, słabiej niż licea”, powiedział dyrektor CKE.

Marcin Smolik dodał, że jak każdego roku, są województwa, w których maturzyści osiągają lepsze wyniki niż w reszcie kraju: „Najlepiej ściana centralno – wschodnia , czyli województwa małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie. Słabiej ściana zachodnio – północna – czyli województwo opolskie, zachodniopomorskie. Jeśli popatrzymy na absolwentów liceów, to po raz pierwszy na pierwszym miejscu mamy województwo świętokrzyskie”, powiedział Marcin Smolik.

Żeby zdać maturę, trzeba było uzyskać minimum 30% punktów z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych oraz z dwóch egzaminów ustnych.

Źródło: IAR