Co nam zostało z tamtych dni – zbiórka zdjęć z I pielgrzymki papieskiej

W 40.rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski na Jasnej Górze trwa akcja zbierania zdjęć „Co nam zostało z tamtych dni. Jan Paweł II na ziemi częstochowskiej w czerwcu 1979 r.”. Zostanie z nich przygotowana specjalna prezentacja adresowana przede wszystkim do młodych. To w ramach realizowanego także w Sanktuarium projektu ‘Nadzieja. Zwycięstwo’ wspartego przez program Niepodległa z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

Jak powiedziała Izabela Tyras, organizatorzy zachęcają do odszukania zdjęć przypominających ten wyjątkowy czas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/1_IZA_TYRAS_11_09_2019.mp3]

Zdjęcia dotyczące wizyty papieża Jana Pawła II na ziemi częstochowskiej w 1979 r., można przesyłać w formie elektronicznej, dostarczyć je osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną pod adres Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Informacje i specjalne oświadczenie znajdują się na stronie: nadziejazwyciestowo.pl.

Z fotografii zostanie przygotowana wystawa plenerowa w formie plansz, która będzie prezentowana na Jasnej Górze i w innych miejscach, w tym w szkołach biorących udział w projekcie.

40.rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Częstochowy, Jasna Góra świętuje uroczyście. Podejmowane są różne inicjatywy mające przypomnieć spotkanie z Piotrem na polskiej ziemi i jego nauczanie wypowiedziane u stóp Pani Jasnogórskiej. To dlatego, że wizyta Rodaka miała przełomowe znaczenie. Po raz pierwszy papież przekroczył progi Kaplicy Matki Bożej, potwierdził swoje zawierzenie Maryi i określił rolę Jasnej Góry w życiu Kościoła i Narodu.

Po czerwcowych rocznicowych obchodach kolejne odbędą się już w październiku.

Źródło: it / Radio Jasna Góra