Co z 500+ w Częstochowie?

500+Program świadczeń socjalnych „Rodzina 500+” od początku swego powstania wzbudza skrajne emocje. Jedni popierają, drudzy krytykują. Trzeba jednak przyznać, że jest on dużą pomocą dla rodzin potrzebujących wsparcia. Program ruszył 1 kwietnia br. Sprawdziliśmy, jak na ponad dwa miesiące od zainicjowania projektu wygląda jego stan w Częstochowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej szacował, że powinno wpłynąć około 15 tys. wniosków o wypłatę świadczenia. Na dzień dzisiejszy złożonych zostało ponad 12 tys., do około połowy z nich zostały wydane decyzje. Na bieżąco są też dokonywane wypłaty świadczeń. Łączna kwota wypłat sięga 9 mln. złotych. Kolejne kwoty płyną sukcesywnie do wnioskodawców. Pojawiają się informacje o problemach z wnioskami ale jak uspokaja Olga Dargiel z MOPS-u, wszystkie są rozpatrywane w terminie i na bieżąco. Zwraca ona też uwagę na kwestię terminów składania dokumentów: składając je do końca czerwca, po wydaniu pozytywnej decyzji, wnioskodawca otrzyma wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Wniosek złożony po 1 lipca nie jest objęty wyrównaniem. Niestety, nadal pojawiają się wnioski błędnie wypełnione, wnioskodawca jest wtedy wzywany do MOPS-u celem skorygowania błędów. Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących programu „Rodzina 500+” można uzyskać w placówkach MOPS-u.

ZD