Coraz mniej rolników

ciagnik-traktor-pole

Od zeszłego roku zmniejszyła się ilość osób ubezpieczonych w KRUS. Według danych Oddziału Regionalnego Kasy w Częstochowie tak stało się zarówno w skali województwa, jak i regionu, czyli Częstochowy oraz powiatów wchodzących w skład byłego województwa częstochowskiego.

Ponadto w KRUS w minionym roku nastąpiło kilka istotnych zmian, m.in. od 1 października rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, może zdecydować, czy chce odprowadzać składki do ZUS czy do KRUS. – W ubezpieczeniu społecznym pozostawały, to są dane na trzeci kwartał 2015 r., 40 tys. 954 osoby. Natomiast jeśli chodzi o rejon Częstochowa plus powiaty byłego województwa częstochowskiego to są to 16 tys. 644 osoby. Jest to nieco mniej niż w ubiegłym roku w porównywalnym okresie, bo wtedy podlegało ubezpieczeniu ogółem w województwie śląskim 43 tys. 121, a na terenie, o którym mówiłam 17 tys. 506 ubezpieczonych rolników – mówi Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Irena Łaba.

Dyrektor KRUS stwierdza, że wynika z przechodzenia części ubezpieczonych na emeryturę oraz z centralizacji gospodarstw, czyli przyłączania lub dzierżawy ziemi.

Zmniejsza się nie tylko ilość ubezpieczonych, ale również ilość wypadków przy pracy. Do końca III kwartału minionego roku odnotowano w województwie 357 wypadków (382 w adekwatnym okresie 2014 r.). KRUS odnotowała spadek występowania wypadków, wpływ na to mają również działania prewencyjne. – Największa ilość wypadków to są upadki. To jest ponad 50 proc. […] Zarówno wynikające z bardzo specyficznego sposobu pracy rolnika. To praca bez względu na porę dnia, w różnych warunkach, składają się na to jeszcze bardzo często pośpiech, nieuwaga. […] Grupą, która obecnie jest coraz większa, są wypadki przy udziale zwierząt. Wbrew pozorom wypadki z maszynami nie są wcale najliczniejszą grupą – mówi Irena Łaba.

Struktury Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w województwie śląskim składają się w Oddziału Regionalnego w Częstochowie oraz podległych mu 12 placówek terenowych.

Krzysztof Rygalik