Ćwiczenia pożarnicze w Teatrze

cwiczena

Częstochowska Straż Pożarna w dniach 8-9 czerwca przeprowadziła ćwiczenia w Teatrze im. Adama Mickiewicza.
Celem przeprowadzonych ćwiczeń było:
– zapoznanie z zagrożeniami występującymi w obiekcie,
– zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektu, warunkami ewakuacji, instalacjami użytkowymi, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu do obiektu,
– praktyczne sprawdzenie zadań dotyczących alarmowania, sprawdzenia stopnia przygotowania do prowadzenia ewakuacji w sytuacji powstania zagrożenia oraz przeprowadzenie ewakuacji pracowników teatru,
– sprawdzenie umiejętności użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
– praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków.

Po wykonaniu ćwiczenia praktycznego dokonano omówienia oraz oceny wykonanych założeń. Z uwagi na niezwykle skomplikowaną architekturę obiektu strażacy zostali oprowadzeni po teatrze oraz szczegółowo omówiono możliwości ewakuacji oraz potencjalne zagrożenia w obiekcie. Wskazano na bezwzględną konieczność stosowania łączności bezprzewodowej przez roty wchodzące do strefy zagrożenia oraz właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Podczas ćwiczeń wykorzystano zadymiarkę teatralną co znacząco wpłynęło na realistkę prowadzonych ćwiczeń i stanowiło utrudnienie dla ratowników.
Sprawdzono możliwości ewakuacji za pomocą drabiny mechanicznej rozstawionej na placu wewnętrznym teatru.
Sprawdzono również działanie najbliższych hydrantów.