Ćwiczenia Straży Pożarnej na obiekcie Alchemia S.A.

20150415_102223

W dniach 14-16 kwietnia prowadzone są ćwiczenia Straży Pożarnej na obiekcie Alchemia S.A. oddział Rurexpol w Częstochowie.
Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar w pomieszczeniu szatni na parterze budynku socjalnego. Głównymi celami ćwiczeń są: praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków; zapoznanie ćwiczących strażaków z warunkami budowlanymi obiektu, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu; zapoznanie ćwiczących ze specyfiką prowadzenia działań ratowniczych oraz ewakuacji w budynkach.