Czas zbierania owoców

 

DSCF3866

Centrum Częstochowy opanowała kultura ludowa. Wraz z nią rolnicy wystawiający swoje wyroby. Wszystko za sprawą XXV Krajowej Wystawy Rolniczej, której towarzyszą 17. Dni Europejskiej Kultury Ludowej i Dożynki Jasnogórskie. Wydarzenia te stanowią tak naprawdę jedno barwne spotkanie z kulturą ludową i są nawiązaniem do korzeni, nawiązaniem do wsi i natury, jakiej w szaleńczym tempie życia w mieście często brakuje.

Uroczyste otwarcie XXV Krajowej Wystawy Rolniczej i 17. Europejskich Dni Kultury Ludowej odbyło się w Akademii Polonijnej, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i archidiecezji oraz właściciele zakładów rolnych. W czasie konferencji przemowę wygłosił także ks. bp Antoni Długosz, który przytaczał słowa św. Jana Pawła II o tym, że kultura jest czynnikiem najbardziej sprzyjającym rozwojowi człowieka, w niej bowiem mobilizują się wszystkie siły, które stanowią o właściwym wymiarze ludzkiej egzystencji:

– Zwróciłem uwagę na to, że kultura jest sercem każdej wspólnoty, szczególnie naszego kraju. Cieszymy się niezmiernie, że te różne wyrazy wielkości człowieka, jego duchowej strony, okazywane są właśnie poprzez działalność twórczą. Mam tu na myśli różne ludowe działania, a także solidną pracę agrarną, gdzie rolnicy chcą służyć dla dobra ludzi.

W czasie konferencji otwierającej wydarzenia dyskutowano także na temat innowacji w rolnictwie, które bezpośrednio przekładają się na jego rozwój i na wyniki sprzedaży. Wraz z rosnącym eksportem rośnie zapotrzebowanie na polskie produkty na świecie. Ks. bp Antoni Długosz zapytany, czy wystawa jest czasem zbierania plonów i owoców ciężkiej pracy, nie ma co do tego wątpliwości:

– Oczywiście! Jeśli chodzi o same dożynki, one przecież korzeniami tkwią w religijnej atmosferze. Przecież 15 sierpnia zawsze dziękujemy Matce Bożej za to, że ona jest tym najpiękniejszym kwiatem, jaki wyrósł na terenie naszego globu ziemskiego. Równocześnie także to wszystko, co ludzie wyprodukowali wiążemy właśnie z Panem Bogiem, dziękując za to, że poprzez trud i wysiłek ludzki możemy żyć i egzystować.

Po konferencji spod Akademii przemaszerowano w towarzystwie orkiestry dętej ulicami Częstochowy, w tym III Aleją Najświętszej Maryi Panny, gdzie wystawcy prezentują swoje wyroby mieszkańcom. W centrum przewija się aktualnie spora liczba częstochowian, którzy chętnie próbują owoców, o których wspominał ks. bp Antoni Długosz. Msza Święta Dziękczynna odbędzie się jutro (4 września) na Błoniach Jasnogórskich. W uroczystościach weźmie udział Prezydent RP Andrzej Duda, który wydarzenia objął honorowym patronatem.

DSCF3867