Częstochowa dla rowerzystów

rowery

Trwają remonty różnych odcinków częstochowskich dróg. Przy tej okazji także remontowane lub tworzone są kolejne odcinki ścieżek rowerowych.

– Przy większych inwestycjach infrastruktura rowerowa jest równolegle rozbudowywana – mówi rzecznik MZDiT, Maciej Hasik. – Przykładem są realizowane inwestycje, te rozpoczęte albo planowane, np. przebudowa ulicy 908, przedłużenie Al. Boh. Monte Cassino na Stradomiu, Dźbowie do ul. Dźbowskiej wraz z przebudową Dźbowskiej, Powstańców Warszawy, Gościnnej. To prawie 7 km nowej i przebudowywanej drogi, która będzie prowadziła do granic miasta. Na całym odcinku powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Na przebudowywanym odcinku Sobieksiego taki ciąg powstaje. Będzie się łączył z już istniejącym, przebudowanym w zeszłym roku, odcinkiem Sobieskiego. W dzielnicy Północ Aleja Wyzwolenia na odcinku od Armii Krajowej do Fieldorfa–Nila i na odcinku od Armii Krajowej do Michałowskiego po jednej stronie, a później do Fieldorfa-Nila po obu stronach powstaną ciągi pieszo-rowerowe.

Częstochowa jest w dużym stopniu pokryta siecią dróg dla rowerów, ale w wielu miejscach brakuje jeszcze połączeń już istniejących odcinków. Aby wsystkie połączyć i w ten sposób usprawnić poruszanie się po mieście na bicyklu, powstał program budowy infrastruktury rowerowej. Program dysponuje budżetem w wysokości 1,5 mln zł i ma na celu uzupełnienie ścieżek rowerowych.

Kolejną dobrą nowiną jest budowa drogi rowerowej z Częstochowy do Mstowa. Nasze miasto wybuduje prawie 700-metrowy odcinek z punktem postojowym, pozostałą część sfinansuje Gmina Mstów. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień tego roku. Podpisano także porozumienie z Gminą Olsztyn dotyczące analogicznego działania – w ten sposób Częstochowa otworzy się rowerowo na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Miasto porozumiało się też z PKP w sprawie komunikacji rowerowej na terenie dworca PKP Raków. Został uzgodniony projekt budowy ścieżki rowerowej o długości 130 m od ul. Rejtana do Skweru Junaków. Wreszcie rowerzyści będą mogli czuć się tam bezpiecznie.

AD