Częstochowa – miasto żywej ekumenii

ekumenicznie

25 stycznia zakończył się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. O krótkie podsumowanie tego czasu, ale także całorocznych wspólnych działań kościołów chrześcijańskich w Częstochowie, pokusili się dziś (26 stycznia) goście Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat: ks. dr Jarosław Grabowski (odpowiedzialny za działania ekumeniczne w częstochowskiej archidiecezji), ks. Adam Glajcar (kościół ewangelicko-augsburski) i ks. mitrat Mirosław Drabiuk (kościół prawosławny).