Częstochowa po raz drugi przygotowuje ogromny transport dla Ukrainy

Towarzystwo Patriotyczne Kresy oraz Rycerze Kolumba, wspierani pracą dziesiątek wolontariuszy, po raz drugi przygotowują wielki transport pomocy dla Ukrainy. Niebawem z Częstochowy wyjedzie 5000 paczek z najpotrzebniejszymi produktami.

Jedna z dawnych hal Huty Częstochowa od kilku dni tętni życiem. Przygotowany jest w niej kolejny ogromny transport darów świątecznych dla obszarów objętych działaniami wojennymi. O szczegółach tego dzieła mówi jego inicjator ks. Ryszard Umański:

Jak podkreśla ks. Ryszard, taka pomoc potrzebna jest stale, zarówno przy kompletowaniu paczek, jak i przy codziennej działalności Towarzystwa Patriotycznego Kresy. W tak wielkie dzieło pomocowe na szczęście angażuje się wielu młodych ludzi z częstochowskich szkół:

Paczki niebawem zostaną wysłane do Ukraińskich miast, które najbardziej ucierpiały przez wojnę. Tam zostaną rozdzielone pomiędzy najbardziej potrzebujące osoby.

5000 paczek dla Ukrainy