Częstochowa przyjazna seniorom

Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire oraz Częstochowskie Biuro Interwencji Senioralnej podpisały w piątek 20 lipca porozumienie o współpracy przy realizacji 15 projektów senioralnych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów w Częstochowie i regionie. Jednym z pomysłodawców inicjatywy jest dr Mariola Mirowska – prezes Stowarzyszenia Auxilio Venire:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/1-Polska-przyjazna-seniorom.mp3]

Stowarzyszenie uczestniczy w Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobom Starszym zainicjowanej przez senatora Ryszarda Majera:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/2-Polska-przyjazna-seniorom.mp3]

W spotkaniu wziął także udział senator Artur Warzocha:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/3-Polska-przyjazna-seniorom.mp3]

Szacuje się, że na świecie żyje około 605 mln. osób starszych. W Europie stanowią one już 20% ogółu mieszkańców. Aktualnie najwięcej ludzi starszych żyje we Włoszech i Grecji, ale prognozy wskazują, ze do roku 2050 aż 25% społeczeństwa Unii Europejskiej przekroczy 65 lat. Polskie społeczeństwo także się starzeje. Osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią już około 15% populacji. Wg szacunków GUS w roku 2035 będzie ich ponad 23%.

PNP