Częstochowa uczci ofiary bomb i pocisków

zolnierz polski kr

1 września 1939 r. rozpoczęła się wojna. Wojska niemieckie i słowackie przekroczyły polską granicę, samoloty Luftwaffe rozpoczęły bombardowanie miast, wsi i kolumn uchodźców, okręty Kriegsmarine bombardowały wybrzeże. W Częstochowie odbędą się dokładnie 75 lat po tych krwawych wydarzeniach uroczystości upamietniające wojnę obronną Polski.

O 9.45 nastąpi zbiórka pocztów sztandarowych i organizacji kombatanckich na Placu Pamięci Narodowej przy ul. Jana III Sobieskiego. O godz. 10 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. Polowa, a o10.45 uczestników uroczystości czeka Apel Poległych i złożenie kwiatów.

Organizatorem jest częstochowski Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych oraz Urząd Miasta.