Częstochowa walczy z problemem alkoholizmu

Radni Częstochowy przyjęli wraz z początkiem 2020 roku projekt dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo tak brzmi jego pełna nazwa, ma na celu zredukowanie zjawiska picia alkoholu i nadużywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. O szczegółach projektu mówi Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Adrian Staroniek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_program_walki_z_alkoholizmem_07_01_2020.mp3]

Jak podkreśla członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Małgorzata Długosz, program obejmuje różne sfery życia społecznego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_program_walki_z_alkoholizmem_07_01_2020.mp3]

Według radnej Moniki Pohoreckiej, projekt nie budzi zastrzeżeń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_program_walki_z_alkoholizmem_07_01_2020.mp3]

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzany jest co roku i współtworzony jest m.in. przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, placówki leczenia uzależnień, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, Sąd Rejonowy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i placówki wsparcia dziennego oraz organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i kluby abstynenckie. Program jest elementem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”, a jego koordynatorem jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

MSI