Częstochowscy szóstoklasiści najlepsi w województwie

szkoła

Najprawdopodobniej po raz ostatni w historii przeprowadzono sprawdzian dla uczniów, kończących naukę w szkołach podstawowych. Częstochowscy szóstoklasiści uzyskali w nim najlepsze oceny z języka polskiego wwojewództwie.

Ich wynik to 73,95 proc., podczas gdy średnia w województwie to 69,47, natomiast średnia krajowa – 71 proc.

Cieszyć mogą także wyniki częstochowskich uczniów z języka angielskiego – 74,9 proc, przy średniej wojewódzkiej 71,5 proc. i średniej krajowej 71 proc. Pozostałe języki (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski) były wybierane przez szóstoklasistów tak rzadko, że trudno mówić tu o jakiś porównaniach.

Egzamin z matematyki częstochowianie zdali też lepiej (54,46 proc.) niż ich rówieśnicy w województwie – 52,2 proc. i w kraju – 54 proc.

Coraz lepsze wyniki częstochowskich uczniów w egzaminach zewnętrznych świadczą m.in. o skuteczności pracy nauczycieli i dobrej współpracy rodziców.

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki ‎stanowią teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian ma formę pisemną i składa się z dwóch części; pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, druga – z języka obcego. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki powinien uzyskać uczeń, ‎sprawdzianu nie można więc nie zdać.‎

W Częstochowie sprawdzian przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. W przyszłym roku, zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Edukacji, najprawdopodobniej organizowanego od 15 lat sprawdzianu już nie będzie.

źródło: