Częstochowscy szóstoklasiści najlepsi w województwie

bilde-640x4801

Wyniki sprawdzianu częstochowskich uczniów klas VI szkół podstawowych należą do najlepszych w województwie śląskim.

W Częstochowie przystąpiło do niego 1637 osób, uzyskując średni wynik na poziomie 68,67 %, podczas gdy przeciętny wynik dla województwa to 65,81 %.
Częstochowskich szóstoklasistów wyprzedzają jedynie ich koledzy z Bielska-Białej, ale tam uczniów zdających egzamin było mniej o blisko 19% – a więc tylko 1380.
W Częstochowie średnia z samego języka polskiego była jeszcze lepsza, bo wyniosła 76,23%; trochę gorzej – podobnie jak w całym województwie – było ze średnią z matematyki – 60,67 %.
Ten wynik potwierdza tendencję poprawy jakości nauczania w częstochowskich szkołach. Nasi uczniowie nie tylko zdali egzamin na poziomie znacznie wyższym niż średnia w województwie, ale byli w nim prawie najlepsi. Może w przyszłym roku wyprzedzą także bielszczan.