Częstochowska policja podsumowała akcję „Piesi”

piesi

W ramach kampanii „Rok Pieszego 2016” częstochowscy mundurowi przeprowadzili 8 września działania „Kontrola drogowa – Piesi”. Celem akcji było zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Funkcjonariusze nałożyli 24 mandaty na pieszych oraz na 31 kierujących, którzy popełnili wykroczenia w ruchu drogowym.

Częstochowscy stróże prawa prowadzili kontrole głównie w centrum miasta, obejmując szczególnym nadzorem Aleje Wolności, Kościuszki i Najświętszej Maryi Panny, czyli rejony, w których ruch pieszych jest największy. Cykliczne działania policjantów ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych.