Częstochowskie archiwum ma już 65 lat

archiwum 65-lecie

Co roku, 9 czerwca, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji odbyła się uroczystość ”Archiwum Państwowe w Częstochowie – 65-lecie dziejów”.

W budynku przy ulicy Rejtana zorganizowano konferencję naukową podczas, której przedstawiono referaty dotyczące działalności placówki. Ewa Dubaj, będąca kierownikiem oddziału ds. zasobu archiwalnego, przybliża na czym polega działalność tej instytucji.

Generalnie gromadzimy dokumenty, które zostały wytworzone przez urzędy na terenie Częstochowy i byłego województwa częstochowskiego. Gromadzimy także spuścizny rodzin, różnego rodzaju pamiątki, dokumenty stworzone przez stowarzyszenia, rzeczy które będą miały znaczenie dla naszych potomnych – mówi Ewa Dubaj.

Z okazji święta, odbyła się konferencja naukowa, na której przedstawiono referaty dotyczące dotychczasowej działalności archiwum. Zorganizowano także wystawę najciekawszych dokumentów zgromadzonych przez częstochowską instytucję przez te 65 lat.

Elżbieta Surma-Jończyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie przyznaje, że to święto jest dobrą okazją do scementowania środowiska archiwalnego, ale też przybliżenia działalności i historii placówki innym osobom. Warto tutaj nadmienić, że na przestrzeni lat praca w tej instytucji mocno się zmieniała. Postęp technologiczny jaki się dokonał na świecie miał ogromny wpływ na funkcjonowanie tej jednostki.

Dyrektor dodała, że zadaniem placówki jest ocalić dla przyszłych pokoleń źródła archiwalne. Coraz więcej instytucji i stowarzyszeń, które wytwarzają dokumenty archiwalne przestaje istnieć. Cenną dokumentację można przekazać częstochowskiemu archiwum, by przetrwała dla przyszłych pokoleń. Instytucja ta odpowiednio je zabezpiecza, opracowuje i udostępnia osobom zainteresowanym.

Na uroczystości pojawił się również m.in. Jacek Tomczyk, prezes Towarzystwa Genealogicznego. Przyznał on, że bez archiwum trudno byłoby funkcjonować towarzystwu, które reprezentuje.

Święto ustanowiono podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów w 1948 roku będącej pod auspicjami UNESCO. Obchodzone jest od 2007 roku.

Sebastian Zielonka