Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora

W najbliższy piątek, 15 września, w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora odbędzie się Piknik Pieczenie Ziemniaka. Jest to impreza kończąca okres letni skierowana do podopiecznych Centrum. Organizowana jest z programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych we współpracy ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Mówi Elżbieta Markowska z Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniora:

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora działa na rzecz osób powyżej 60 roku życia. Zajmuje się starszymi osobami z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, ale również posiada ofertę dla innych seniorów:

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora zostało powierzone Stowarzyszeniu Częstochowskie Amazonki w 2013 roku. Jego zadaniem jest koordynacja działań na rzecz seniorów i ich wszechstronna aktywizacja.

KN

Żródło foto: Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora