Częstochowskie Dni Profilaktyki

W poniedziałek 18 czerwca na Placu Biegańskiego odbyła się kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu. O wydarzeniu opowiedział Adrian Staroniek, naczelni Wydziału Polityki Społecznej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1profilaktyka_Staroniek_18_06_2018.mp3]

Współorganizatorem wydarzenia była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której przedstawiciel, Małgorzata Długosz, mówiła o zadaniach komisji oraz o problematyce uzależnień:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2profilaktyka_Dlugosz_18_06_2018.mp3]

Podczas imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Małe Formy Teatralne pn. „Młodość bez uzależnień”. Swoje przedstawienia zaprezentowały szkoły podstawowe, w których funkcjonują Młodzieżowe Akademie Życia, realizujące projekt profilaktyczno-wychowawczy w ramach programu „Młodość bez uzależnień”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/3profilaktyka_Sobczak-Kuca_18_06_2018.mp3]

Jedną z uczestniczek wydarzenia była Basia Bocianowska ze Szkoły Podstawowej nr 31, która przedstawiła główny zamysł prezentowanego spektaklu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/4profilaktyka_Bocianowska_18_06_2018.mp3]

Do udziału w imprezie zostali zaproszeni również przedstawiciele Policji, którzy zaprezentowali umiejętności psa służbowego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, którzy udostępnili do przymierzenia alkogogle i narkogogle. Na placu Biegańskiego pojawiły się również stanowiska informacyjne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

ZD