Częstochowskie Dni Profilaktyki

teatry

14 i 15 czerwca odbędą się Częstochowskie Dni Profilaktyki. Ich organizatorami są: Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wtorek, 14.06.2016 r.

godz. 10:00 konferencja „Częstochowa przeciw uzależnieniom i przemocy w rodzinie”. Miejsce: sala reprezentacyjna Ratusza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45

10:00 – Otwarcie Częstochowskich Dni Profilaktyki; Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy
10:10 – „Uczniowie o przemocy”; Michał Barski, SLO im. Z. Herberta
10:15 – „Przemoc i alkohol – „przyczyny i możliwości przeciwdziałania”; Michał Trojnar, Instytut Prewencji i Przemocy
11:15 – „O przemocy inaczej – związek przemocy z uzależnieniem”; Alina Kula, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie
11:25 – „Przemoc w rodzinie: proponowane zmiany legislacyjne oraz działania organów ścigania i orzecznictwo sądów powszechnych”; sędzia Michał Lewoc, Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ministerstwa Sprawiedliwości
12:25 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – ustawowe narzędzia, zastosowanie w praktyce”; prok. Dariusz Bereza, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

godz. 10:30 – happening „Życie bez strachu” – gry i zabawy, występy zespołów muzycznych i placówek wsparcia dziennego, pokaz ratownictwa medycznego, alkogogle oraz inne atrakcje; miejsce: Plac Biegańskiego

 

Środa, 15.06.2016 r.

godz. 10:00 – prezentacja spektakli laureatów Małych Form Teatralnych „Młodość bez uzależnień”. Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68

10:00 – Rozstrzygnięcie konkursu Małych Form Teatralnych „Młodość bez uzależnień” i wręczanie nagród
10:15- Prezentacja spektakli laureatów Małych Form Teatralnych „Młodość bez uzależnień”, w trzech kategoriach:

– szkoły gimnazjalne

– szkoły ponadgimnazjalne

– placówki wsparcia dziennego

źródło: Urząd Miasta Częstochowy