Częstochowskie licea otwierają drzwi na ósmoklasistów

Wybór szkoły ponadpodstawowej to bez wątpienia jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. To właśnie odpowiednio dobrany profil w liceum otwiera drogę na wymarzone uczelnie. Już w piątek 21. kwietnia, swoje drzwi na młodzież otworzy V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Większość częstochowskich placówek swoją działalność rozpoczęła w XX wieku. Wicedyrektor V Liceum Ogólnokształcącego, Aneta Salachna przybliża historię instytucji:

Każdą szkołę ponadpodstawową charakteryzuje – coś wyjątkowego. Mimo wielu podobieństw, w różnych liceach panuje zupełnie odmienna atmosfera. O tym, co najlepiej charakteryzuje Liceum Mickiewicza mówi Edyta Pietrzkowska, opiekunka biblioteki szkolnej i koordynatorka dnia otwartego:

Samorząd uczniowski jest aktywnie zaangażowany w organizację dni otwartych. Reprezentantki sztabu przypominają, co działo się podczas wydarzeń w latach ubiegłych oraz co SU planuje na nadchodzący piątek:

Informacje dostępne w sieci nigdy nie zaprezentują kandydatom pełnego obrazu szkoły. Wybieranie kolejnej placówki edukacyjnej w oparciu jedynie o treści medialne, może mieć przykre konsekwencje, np. w postaci rozczarowania. Na pytanie, czy należy się w tym zakresie zaktywizować odpowiada, Edyta Pietrzkowska:

Wszystkich ósmoklasistów, na których czeka wybór szkoły ponadpodstawowej, serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu V LO oraz pozostałych, częstochowskich placówek.

A.O