Częstochowskie obchody rocznicy porozumień sierpniowych

W piątkowe popołudnie odbyły się częstochowskie uroczystości upamiętniające 38. rocznicę porozumień sierpniowych. Rozpoczęły się Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, którą odprawił kapelan Regionu Częstochowskiego Solidarności ks. Ryszard Umański. Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w al. Sienkiewicza. W obchodach wzięli udział częstochowscy działacze Solidarności oraz ich rodziny. W trakcie składania kwiatów pod pomnikiem bł. miały miejsce okolicznościowe przemowy. Jedną z nich wygłosił senator Artur Warzocha, który zwrócił uwagę na ponadczasowe przesłanie jakie niosę ze sobą idee solidarnościowe:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/1-porozumienia-sierpniowe.mp3]

Krótką przemowę wygłosił również Przewodniczący Zarządu Regionu częstochowskiej Solidarności Jacek Strączyński, który zwrócił uwagę na smutne momenty związane z historią Solidarności:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/2-porozumienia-sierpniowe.mp3]

Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a komitetem strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian 1989 roku: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego.

Wśród 21 postulatów MKS; pierwszym i najważniejszym było utworzenie niezależnych od władzy i pracodawców związków zawodowych. Protestujący powoływali się na ratyfikowaną przez PRL konwencję nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która gwarantowała wolność związkową.

PNP