Częstochowskie ścieżki rowerowe – ile i jakie?

Uruchomiony nie tak dawno program Częstochowski Rower Miejski stwarza wielu mieszkańcom możliwość alternatywnego do komunikacji samochodowej poruszania się po mieście. W kontekście zanieczyszczenia powietrza i dbałości o zdrowie jest to oczywiście dobra inicjatywa. Nasuwa się jednak pytanie, czy rowerzyści mają odpowiednie warunki do poruszania się po drogach? O ilości i stanie ścieżek rowerowych w Częstochowie rozmawialiśmy z Arkadiuszem Cierpiałem, częstochowskim rowerzystą, współorganizatorem ruchu Częstochowska Masa Krytyczna:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/1sciezkirowerowe_Cierpial_11_04_2018.mp3]

Kwestią, na którą zwraca uwagę Cierpiał, jest brak spójności i wzajemnego skomunikowania ścieżek rowerowych ze sobą. Wiele dróg rowerowych budowanych jest przy nowych drogach, natomiast problemem jest poruszanie się drogami starymi, w gęstej zabudowie i z dużym obciążeniem ruchu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/2sciezkirowerowe_Cierpial_11_04_2018.mp3]

Problemem dla rowerzystów, ale także dla innych użytkowników dróg, mogą też być nie do końca widoczne i jasne oznakowania ścieżek rowerowych, co może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/3sciezkirowerowe_Cierpial_11_04_2018.mp3]

Poruszając się rowerami warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa zarówno swojego jak i innych użytkowników dróg. Jak twierdzi Arkadiusz Cierpiał, zasada ograniczonego zaufania jest jak najbardziej wskazana.
Jak podaje Miejski Zarząd Dróg i Transportu, w Częstochowie na chwilę obecną istnieje ok. 75 km ścieżek rowerowych. W ciągu najbliższych dwóch lat tak liczba ma się zwiększyć do ponad 100 km.

ZD