Częstochowskie życie codzienne, życie kryminalne

RATUSZ

23 kwietnia o godz. 17.00 odbędzie się promocja książki Jarosława Kapsy „Częstochowa. Życie codzienne i kryminalne w XX w.” w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego. Organizatorem spotkania jest Muzeum Częstochowskie i stowarzyszenie Li-TWA.

Na ponad 600 stronach Jarosław Kapsa opisuje okres 50 lat – między tzw. rewolucją 1905 r. a październikiem 1956 r., czyli postalinowską Odwilżą. Był to czas wojen i okrucieństw totalitaryzmu. Jak na tle dramatycznej historii biegło życie zwykłych mieszkańców Częstochowy? W jakich warunkach żyli, co ich pasjonowało, jakie normy prawne i etyczne wpływały na wybór ich drogi w poszukiwaniu szczęścia? Na te pytania stara się odpowiedzieć Jarosław Kapsa.

Historie kryminalne osadzone są w szerszym kontekście społecznym. W książce znajdują się opisy życia społeczności żydowskiej, informacje o Rosjanach i ich udziale w rozwoju gospodarczym miasta, o uchodźcach z Kresów Wschodnich. Pokazany jest awans społeczny ludności wiejskiej, tradycje lokalnej przedsiębiorczości, społeczna aktywność inteligencji i ziemiaństwa.

Tom zawiera barwne ilustracje, dobrane przez Ryszarda Baranowskiego. Wsparcia na rzecz wydania książki udzielił Zygmunt Rolat, Honorowy Obywatel Częstochowy. Pozycja dostępna będzie w Antykwarni „Niezależna”, w oddziałach Domu Książki i placówkach Muzeum Częstochowskiego.