Czy częstochowianie mogą jeździć bez dokumentów?


Nowelizacja przepisów miała zwolnić z obowiązku posiadania przy sobie polisy ubezpieczenia pojazdu czy dowodu rejestracyjnego. Planowane zmiany miały obowiązywać już od 4 czerwca. System elektroniczny wdrażany w kraju okazał się jednak mało skuteczny. Wiele mankamentów posiada też Krajowy System Informatyczny, który nie ułatwia sprawy. Jak na razie nowy system nie pozwala w razie kontroli funkcjonariuszom na dostęp cyfrowy do prawa jazdy kierowcy oraz na automatyczne sprawdzenie o opłaconym ubezpieczeniu OC. W praktyce nic nie uległo zmianie. Mówi Grzegorz Nowak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/dokumenty-pojazdu.mp3]

Jak tłumaczy Komenda Głowna Policji, nie wdrożono na czas „odpowiednich rozwiązań technicznych”. W związku z tym wejście w życie wspomnianych zmian zostało zawieszone do czasu wdrożenia owych rozwiązań technicznych. Innymi słowy, do tego czasu wspomniane wyżej przepisy obowiązują w dotychczasowym brzmieniu, a więc kierujący pojazdami, niezależnie od kraju rejestracji, nadal są obowiązani do posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym organom dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

PNP