Czym jest niepodległość?

Z pytaniem tym zmagali się częstochowianie podczas przeprowadzanego sondażu. Słownikowa definicja niepodległości podaje, że słowo to oznacza niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych.

Wybrane akty odzyskania niepodległości upamiętniane są jako święta narodowe. Jest nim 11 listopada, czyli rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Święto Niepodległości zostało ustanowione przez Sejm dopiero w 1937 roku. Przed wojną obchodzono je zaledwie dwa razy, natomiast po wojnie świętem narodowym stał się dzień podpisania Manifestu PKWN, czyli 22 lipca. Na nowo dzień 11 listopada powrócił do kalendarza uroczystości państwowych pod koniec epoki komunistycznej w 1989 roku.
A z czym utożsamiają niepodległość mieszkańcy naszego miasta?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/sonda_niepodleglosc_08_11_18.mp3]

Bohater narodowy, kpt. Artur Wiśniewski był legionistą I Brygady Legionów Polskich, żołnierzem niepodległości, który zginął w obronie Ojczyzny w wojnie polsko-sowieckiej odpierając w 1920 r. atak bolszewików. Za wykazane męstwo został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. 4 listopada 1918 r. przejął on Jasną Górę z rąk austriackich zaborców.

KF