Czym jest przemoc domowa?

Fot. rp.pl

Nie wszystkie ofiary zdają sobie sprawę, że wpadły w sidła oprawcy. Przemoc domowa to zamierzone działanie skierowane przeciwko bliskiej osobie. Skutki brutalnego zachowania mogą być nieodwracalne, dlatego jeśli widzimy problem, reagujmy.

Przemoc domowa to wszelkie zachowania, które prowadzą do naruszenia wolności drugiej osoby. Narusza prawa i dobra osobiste powodując psychiczne lub fizyczne cierpienia, o czym mówi asp. Daniel Zych z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/1_czym_Zych_09_09_2020.mp3]

Osoby dotknięte przemocą domową mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, a także interwencji kryzysowej czy ochrony przed dalszym krzywdzeniem np. przez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/2_czym_Zych_09_09_2020.mp3]

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, które współdziałają z Kościołem oraz organizacjami pozarządowymi. Podejmowanie interwencji odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

ABK