Czystsze powietrze dla dzieci

Czystsze powietrze dla dzieci

Źródło: powietrze.slaskie.pl

W Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono główne założenia kampanii edukacyjno-informacyjnej „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”.

Omówiono na niej m.in. zagadnienie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci. Zaprezentowano też działania edukacyjne realizowane przez przedszkola i gminy pozwalające wspierać edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego. Na spotkaniu online Izabela Domogała, wicemarszałek województwa śląskiego, przybliżyła główne cele i założenia podsumowywanej kampanii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/1_CZYSTE_POWIETRZE_22_06_2021.mp3]

Przytoczone w trakcie trwania spotkania wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku podają, że aż 14 spośród 33 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce należy do aglomeracji śląskiej. Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu są realną szansą na pomoc
w zmianie takiego stanu rzeczy – powiedział prezes Funduszu Tomasz Bednarek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/2_CZYSTE_POWIETRZE_22_06_2021.mp3]

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele przedszkoli z Sosnowca, Kłomnic oraz Jaworzna, w których realizowano omawiany program. O niektórych działaniach na terenie swojej placówki mówiły: Helena Kozak oraz Paulina Flasza z Przedszkola w Kłomnicach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/3_CZYSTE_POWIETRZE_22_06_2021.mp3]

Na spotkaniu oprócz przedstawienia wypracowanych rezultatów projektu, zaprezentowano też przykłady dobrych praktyk w zakresie proekologicznej edukacji przedszkolnej.

BNO