Czytanie Amiel

ewelina_mika

Irit Amiel urodziła się w Częstochowie w 1931 roku. Wojnę przeżyła dzięki rodzicom, którzy wyprowadzili ją z getta i umożliwili przeżycie na „aryjskich papierach”. Po wojnie Amiel wyjechała do Palestyny, dziś mieszka w Izraelu. Irit Amiel jest pisarką i poetką. Wydała też autobiografię „Życie – tytuł tymczasowy”. Dziś (14 listopada) o poezji Irit Amiel w Radiu Fiat rozmawiała Ola Mieczyńska i Ewelina Mika (Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie).